Grip op Geldzaken | Particulier

Prettig leven zonder schulden

 
Enkele cijfers
In 2013 hebben zich 89.000 mensen gemeld voor schuldhulpverlening. Deze mensen hadden een gemiddelde schuld van € 37.700,00. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Uit cijfers van het Nibud uit oktober 2014 blijkt dat ca. 1 miljoen mensen te maken hebben met problematische schulden. En uit de laatste monitor betalingsachterstanden 2011 blijkt dat 2,02 miljoen huishoudens (= 30%) betalingsachterstanden heeft. De kans op financiële problemen is dus zeer groot. Bijna 1 op de 6 huishoudens bevinden zich in de gevarenzone!
 
Wat zijn problematische schulden?

Het Nibud hanteert de volgende 5 criteria:

  1. De schuldenaar heeft 3 soorten schulden (bijv. hypotheek/huur, energie en een lening).
  2. Betalingsachterstand van 1 van de schulden van minimaal 12 maanden
  3. Betalingsachterstand van minimaal € 1.000,00.
  4. Tenminste 1 betalingsachterstand kan niet binnen 12 maanden zelfstandig worden afgelost.
  5. De schuldenaar heeft hulp gevraagd bij een schuldhulpverleningsinstantie i.v.m. een betalingsachterstand.

Indien de schuldenaar aan 2 van de 5 criteria voldoet dan wordt de schuldsituatie als problematisch aangemerkt.

Wat zijn indicatoren voor mogelijke financiële problemen?

1. Regelmatig achterstallige rekeningen m.b.t. hypotheek/huur, energie of een lening).

2. Kredieten en (persoonlijke)leningen (doorlopend krediet, leningen bij familie, studielast).

3. Op afbetaling gekochte goederen.

4. Creditcardschulden.

5. Rood staan op betaalrekeningen.

Waardoor ontstaan financiële problemen?

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar hebben ervoor gezorgd dat de complexiteit van de samenleving sterk is toegenomen. Deze complexiteit vraagt veel en steeds meer van u om financieel in balans te blijven.

De overheid doet steeds vaker een toenemend beroep op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Deze houding leunt sterk op het vermogen van de zelfredzaamheid van haar burgers.
Maar dezelfde overheid heeft een ingewikkeld stelsel van instellingen, sociale voorzieningen en regelingen ontwikkeld, die ook nog eens steeds sneller veranderen, aangepast of vernieuwd worden.

Door inzet van grote marketingbudgetten wordt u bedolven onder reclame uitingen. Een gemiddeld persoon ziet op een gemiddelde dag ongeveer 3.500 uitingen van reclame, oftewel 1 per 15 seconden. (dit blijkt uit een onderzoek uit 2009!). Door alle aansporingen is consumeren de trend geworden.

Ook de ontwikkeling van het consumentenkrediet is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld.
Binnen de kortste keren is het ingeburgerd en volkomen geaccepteerd als een normale manier van geldbeheer.

Voorts is onze kijk en beleving van geld ingrijpend veranderd. Geld is afstandelijk geworden door het sterk toegenomen gemak waarmee transacties kunnen worden gedaan. Waarde en besef over geld zijn hierdoor vervaagd.

Bent u (nog) financieel vaardig?

Uit bovenstaande informatie blijkt dat u sterk in uw schoenen moet staan. U moet tegenwoordig over veel competenties beschikken om verstandig uw financiën te beheren. Van u worden ondernemers- en managementkwaliteiten gevraagd om overzicht en controle te houden. Het vergt kennis, kracht en inzicht om financiële problemen te voorkomen.

Hoe vergroot u uw financiële zelfredzaamheid?

U bent financieel zelfredzaam als u weloverwogen keuzes maakt zodanig dat uw financiën in balans zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. Om dit te bereiken moet u over de volgende competenties/vaardigheden beschikken:

1. Inzicht en overzicht van financiën

Dit betekent dat u moet beschikken over o.a. een geordende administratie, een kasboek en een maand- en jaarbegroting.

2. Verantwoord besteden

Dit betekent dat u uw inkomsten zodanig besteed dat uw huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.

3. Vooruit kijken

Dit betekent dat u zich realiseert dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en lange termijn financiële gevolgen hebben en dat u hierop uw bestedingen aanpast.

4. Bewust financiële producten kiezen

Dit betekent dat u kiest voor financiële producten die op basis van budgettaire overwegingen passend zijn bij u en uw financiële huishouding.

5. Over voldoende kennis beschikken

Dit betekent dat u over alle relevante kennis beschikt om uw huishoudfinanciën op de korte, middellange en lange termijn in balans te brengen en te houden.

Naast competenties/vaardigheden moet u ook over de juiste motivatie beschikken en het juiste gedrag vertonen om uw huishoudfinanciën op orde te houden om uit de financiële problemen te blijven.

 
Zelf aan de slag gaan om uw financiële zelfredzaamheid te vergroten
U kunt zelf werken aan het vergroten van uw financiële zelfredzaamheid. Hiervoor kunt u terecht bij:
Het NiBud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

Dit is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor ca. 30% gefinancierd door de overheid. De overige 70% wordt gefinancierd door de opbrengst van eigen diensten en producten.

Wijzer in Geldzaken

Dit is een initiatief van het Ministerie van Financiën, waarbij partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord gedrag in Nederland te bevorderen.

 

Advies in Geldzaken

Maak tijd vrij voor uw geldzaken, dit geeft overzicht en rust.
 
Ga aan de slag met uw geldzaken. Kijk hoe uw eigen financiële huishouding is geregeld. Maak eerst een goed overzicht van uw financiële huishouding. Dat geeft namelijk veel inzicht over uw financiële situatie. Pas dan krijgt u een goed uitzicht op mogelijkheden tot verbetering van uw financiële situatie. Mocht u er zelf niet (helemaal) uitkomen of aanvullende hulp willen ontvangen, kijk dan verder op Coaching in Geldzaken.